image

Bording Skole

Billedet på sidehoved

Nyt fra...

Princip for skole/hjem samarbejdet

Skolebestyrelsen har i forbindelse med FællesSkolen og lærernes ændrede arbejdsvilkår revideret princippet for skole/hjem samarbejdet.
Alle forældre opfordres til at orientere sig.

25-06-2014 PW